Skip to content

meebewegen met dementie  

Gelukkiger door meebewegen met dementie

Het is het loslaten van je eigen waarheid en meebewegen in de realiteit van de persoon met dementie. Dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor velen onder ons voelt dit als liegen; het druist in tegen onze menselijke natuur.

Het is iets wat bij mij (bijna) als vanzelf gaat zonder erbij stil te staan. Afstemmen, meebewegen, afleiden. Want waarom zou je er tegenin gaan? Dat brengt toch alleen maar verwarring en frustratie? Maar zo vanzelfsprekend lijkt dat helemaal niet te zijn. Het viel de de Casemanager Dementie op dat ik in mijn omgang met mijn moeder, die dementie heeft, anders reageer dan wat zij meestal in de praktijk ziet. Ze vermoedt dat dit te maken heeft met mijn eigen ervaring met NAH. Hier heb ik zelf nooit bij stilgestaan, maar misschien heeft ze gelijk? Vrijwel dagelijks maak ik mee   hoe partners en familieleden worstelen met het meebewegen met dementie.

Dementie komt voor in mijn familie. Ik heb van dichtbij ervaren hoe de geest langzaam door de sluiers van de tijd kan verdwijnen. Toen mijn moeder werd gediagnostiseerd met vasculaire dementie, kwamen  beelden van weleer naar boven. Ik vroeg me af hoe ik op een open, respectvolle en liefdevolle manier met mijn moeder in contact zou kunnen blijven als haar dementie zou toenemen. ‘Toevallig’ kwam de opleiding Contactclown voor mensen met dementie op dat moment voorbij. Ik vertelde mijn moeder dat ik de opleiding ging doen en ze reageerde heel blij met: ‘Kind, wat leuk dat je dat gaat doen voor die mensen!’ Bij de uitreiking van mijn contactclowns certificaat zat mijn moeder trots te stralen op de 1e rij. Ook al deed ik het in eerste instantie voor mijn moeder, haar woorden bleken profetisch. Onbewust deed ik het voor ‘die mensen’. Mijn clownsneus zal in het doosje blijven, maar dementie is inmiddels het pad van mijn hart geworden.  

Maar wat is dat meebewegen? En hoe doe je dat?

corrigeer zo min mogelijk

We hebben de neiging iemand met dementie te corrigeren. Dit kan leiden tot frustratie, verwarring en zelfs angst. In plaats van te corrigeren, is het meestal beter om mee te gaan met het verhaal of de perceptie van de persoon met dementie.

de winst als je je eigen waarheid loslaat

Je zal merken dat het contact zoveel fijner en waardevoller wordt. Voor zowel de persoon met dementie én de mantelzorger, verplegende of verzorgende. Het verbetert de communicatie, bevordert het gevoel van verbondenheid en het vermindert frustratie. De persoon behoudt haar of zijn eigenwaarde. Hierdoor neemt het emotioneel welzijn toe en wordt de levenskwaliteit verhoogd.

empathie, begrip en geduld

Dit zijn belangrijke woorden bij het omgaan met mensen die lijden aan dementie. Besef dat de persoon met dementie geen controle heeft over de manier waarop hij of zij reageert. Het is van groot belang dat zij zich op hun gemak voelen, om het contact zo positief mogelijk te laten verlopen.

wat is mijn doel?

Samen de kracht ontdekken van meebewegen bij dementie. Dat is mijn missie. Zodat het leven voor de persoon met dementie waardevoller en leuker wordt en daardoor naasten of verzorgenden zelf ook meer plezier beleven aan het verlenen van die hulp. Daarmee wordt het ‘werk’ van de ‘hulpverlener’ bevredigender en betekenisvoller.

maar ook…

Oog te hebben voor de processen waar je als mantelzorger doorheen gaat: de zorg die steeds meer toeneemt, het steeds maar ‘aan’ staan in de aanloop naar het zoeken van een nieuw thuis. Je hebt te maken met een veranderd persoon en een veranderende relatie waarbij je tijdens het leven steeds een beetje meer afscheid neemt. Dementie kan als een magneet op oude onverwerkte emoties werken. Familiebanden kunnen onder druk komen te staan. En soms kan dat allemaal teveel worden. Hoe blijf JIJ dan overeind? Dan kan het fijn zijn in contact te komen met lotgenoten of een persoonlijk gesprek te hebben.